Annonse


Norges beste waptjenester

Med over 700 påmeldte deltakere fra bransjen ble Gullwappen avholdt for første gang, Fredag 15. september 2000. Arve Juritzen delte ut prisene til de seks kategorivinnerne, og til vinneren av årets store Gullwap (uavhengig av kategori).

En uavhengig jury bestående av Olav Folkestad (juryformann) Ceo BEKK, Harald Løvik markedsjef OracleJan Thoresen Prosjektleder DB Medialab/Start.no, Arnt Sommerlund, redaktør IT Media/Wapland.no og Søren Alexandersen produktansvarlig GSM Siemens Norge, sto for kåringene.Hvem de 18 nominerte var, kan du se her (du kan også prøvekjøre tjenestene)

Juryen har lagt vekt på at tjenestene er tilpasset kanalen/mediet wap, at de er lette å bruke, og at tjenesten er nyttig og at den tilfredstiller et behov hos brukeren.

Her er vinnerne i de forskjellige kategoriene, med juryens begrunnelse.

Annonse


Stig-Andre Rosseland – Beste personlig hjemmeside

Juryen uttaler:

”De 22 innsendte bidragene representer et bredt spekter av wap-hjemmesider. Kvaliteten var riktignok høyst varierende. Men juryen har i den kategorien valgt å legge mindre vekt på kvalitet, og mer fokusert på kreativitet og nytenkning. Blant de nominerte finner vi wapsider på dialekt, en såpeserie på wap og en original portalløsning.

Vinneren av Gullwappen Beste Hjemmeside får prisen for sin nytenkende wap-portal, som utradisjonelt er delt inn etter døgnets tidsfaser og dertil hørende behov.

Aftenposte Kinoguide – beste underholdning

Juryen uttaler:

”Det er nærmest forbausende hvor lite potensialet for underholdningstjenester på WAP hittil er utnyttet i Norge når en vet hvilken suksess nettopp disse tjenestene har hatt i foregangslandet Japan. Selv om forbedringspotensialet også blant de nominerte er tilstede, viser dere tjeneste likevel noe av det vi norske wap-brukere kan vente oss mer av – mye mer av

Vinneren av Gullwappen Beste Underholdning får prisen for sin enkle, og brukervennlige tjeneste som gir lett tilgang til nyttig informasjon om kinotilbudet i Oslo.”

wap.politiet.net – beste nyttetjeneste

Juryen uttaler:

”Det er til dels et imponerende utvalg som finnes av nyttetjenester på WAP. Dessverre er ikke alle like kjente for brukerne. Alle de tre nominerte representerer enkle, nyttige wap-tjenester med meget god kvalitet.

Vinneren av Gullwappen Beste Nyttetjeneste får prisen for å ha laget en wap-tjeneste som er genialt tilpasset mobil Internett. Tjenestens genialitet består blant annet i at den bygger på genuin mobil kommunikasjon mellom brukere og wap-side. Denne tjenesten kunne faktisk ikke vært laget for noe annen kanal enn WAP.”

VG på wap – beste nyhetstjeneste

Juryen uttaler:

”Nyheter har vist seg å være de mest brukte wap-tjenestene. Utvalget spenner fra riskdekkende nyheter, regionale nyheter og nisjenyheter som data og IT.

Juryen tror at den mobile Internett-brukeren stiller strenge krav til at nyheter er ferskvare. Å få aller siste nytt er viktig på WAP. Men nesten like viktig er det å få et en bred oversikt over øyeblikkets nyhetsbildet. Disse kvaliteter har alle de nominerte .

Vinneren av Gullwappen Beste Nyhetstjeneste er den som per i dag gir det beste og mest oppdaterte nyhetsbildet på WAP.”

Stocknet – beste kommersielle løsning

Juryen uttaler:

”Forventningene til handleløsninger via mobiltelefonen, såkalt m-handel, er stor. Det ventes at wap-telefonen skal bli vårt private handlesenter, der vi både skal få tilbud om varer, bestille og betale for dem. Innen m-handel vil vi nok se stadig nye løsninger. De nominerte viser oss imidlertid noe av de vi kan forvente å få av tilbud.

Vinneren av Gullwappen Beste Kommersielle løsning har laget en tjeneste som er rask, enkel og teknisk avansert – samtidig som den utnytter wap-mediets svært begrensede muligheter for grafikk til det ytterste.

Djuice.com – Beste Portal

Juryen uttaler:

”For wap-brukere er gode portaler enda viktigere en det er for vanlige Internett-brukere. Portalene skal gi oss wap-brukere en inngangsport til det stadig økende utvalget av mobile nytte- og underholdningstjenester. De tre nominerte portalene kjennetegnes alle av en god bredde i sitt tilbud. Og det var i denne kategorien at juryen hadde vanskeligst for å kåre en klar vinner.

Juryen har valgt å gi pluss for om portalene har mulighet til personifisering: At brukerne selv har mulighetene for å sette opp sin egen portal av favorittlenker. På det siste punkt kunne riktignok juryen ønsket seg mer brukervennlige løsninger.

Vinneren av Gullwappen Beste Portal har per i dag den største bredden og den beste løsningen for personifisering.

Telenor Mobile Communications – ÅRETS GULLWAP

Juryen uttaler:

”Når det gjelder bruk av mobiltelefoner har mange av de mest spennende tingene skjedd i Norden. Men Norge har havnet bak finske og svenske aktører som har fått lov til å lede an utviklingen.

Her hjemme har vi tidligere savnet et skikkelig trøkk – noen som virkelig tør satse – innen mobil og WAP.

Men i løpet av de tre siste månedene har vinneren av Årets Gullwap lansert en satsing og en kampanje uten sidestykke – som på mange områder har preget mediebildet. Juryen mener vinneren fortjener denne anerkjennelsen for WAP-satsingen, som ikke bare er avgrenset til Norge, men at de også har ambisjoner om å eksportere sine produkter ut i Europa.”

Besøk også www.gullwappen.com.

Annonse


Annonse


Annonse