Telefon (tegning)

Annonse


Gratis telefoni til bedrifter

Telefon (tegning)Telefonioperatøren Utfors begynte juni i år å kjøre trafikk over den såkalte Mälerringen, via et nytt moderne kommunikasjonsnett.

I dag har Utfors 128 kontrakter med ulike selskaper, men med det nye tilbudet om gratis telefon og utbyggingen av nettet ventes en kraftig økning.

Hele Norge

I Sverige vil IP-porten starte 1. oktober, mens oppstarten i Norge er satt til 20. oktober. Dette blir begynnelsen på en såkalt Sverige-ring, som omfatter Mälerringen, København-regionen, og Oslo-regionen.

– På sikt vil vi ikke begrense oss til Oslo-regionen, men også inkludere alle de største norske byene, sier den sjefen for Utfors Norge, Jan Søgård, til ITavisen.no.

Annonse


At telefoni blir gratis mellom bedrifter tilsluttet nettet, trenger ikke nødvendigvis å være lønnsomt dersom få bedrifter er tilsluttet.

Flokk-abonnement

– Er dette en strategi for å få hele bransjer til å gå sammen om å slutte seg til Utfors?

– Det vil i alle fall være en motivasjon for grupper av kunder som har mye telefonkontakt mellom seg, om å gå sammen, sier Søgård.

Selv om selskapet lokker med gratis telefoni, er det bredbåndstjenester som vil være det sentrale i satsingen. Dette koster penger, men hvor mye penger som skal brukes for å bygge nettet vil ikke Søgård gå ut med.

– I Sverige er månedsprisen for 2 megabit kobber kroner 9000 per måned. For 10 megabit fiber koster det 25.000 kroner, for 100 megabit 40.000 kroner. Vil prisene avvike mye fra dette?

– Prisene i Norge vil ikke avvike så mye fra dette. Foreløpig vil jeg ikke avsløre de endelige prisene. er Søgårds eneste kommentar til dette.

Det nye nettet er i første rekke konstruert for dataoverføring, og Utfors antar at vanlig telefoni vil ugjøre stadig mindre av den totale trafikken.

Utfors er en av aktørene som byr på de svenske UMTS-lisensene, sammen med Deutsche Telekom og ABB.