Arbeiderpartiets web

Annonse


Skal telle til IT

Arbeiderpartiets webEU skal måle temperaturen på IT-industrien. Nå skal de finne ut hvor flinke IT-næringene er i de forskjellige land. Planen er å legge fram en foreløpig oversikt for Europarådet i desember i år.

Trenger info om IT

– En relevant og jevnlig oppdatert statistikk skal gi oss den kunnskapen vi trenger i utviklingen av kunnskapssamfunnet, sier næringsminister Grete Knudsen til Aftenposten.

– Utviklingen går rivende fort, og vi er nødt til å finne frem rutiner der vi hele tiden er oppdaterte på IT-sektoren. Så få vi se hva som trengs av tiltak og ressurser for å nå de målene vi setter oss, sier hun.

Henger etter

Statsråden er usikker på statusen til IT-bransjen i Norge i forhold til andre land. Men når det gjelder å utvikle nye teknologi og næring, er Knudsen bekymret. Her mener hun at Norge har langt igjen før vi når nivået til våre naboland.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse