Talestyring

Annonse


Krøll på tunga for talestyring

TalestyringForrige uke måtte Gaston Bastiaens slutte i stillingen som sjef for det belgiske taleteknologi-selskapet Lernout & Hauspie (L&H). Microsoft som er deleier i L&H, skal lansere taleteknologi i »Office 2001» som kommer neste år. På Voss jobber Nordisk Språkteknologi med å lage et program som forstår norsk.

Bråk om Korea

Sjefsavgangen kom etter at L&H framla tall som viste synkende programvaresalg i Europa og USA. Kraftig vekst i Korea, pyntet på tallene, men veksten skyldtes oppkjøp av et lokalt selskap.

Analytikerne tviler dessuten på L&Hs opplysninger, og selskapet må nå derfor gjennomføre revisjon.

Mange oppkjøp

Gaston Bastiaens som har hatt toppjobber i Apple og Quarterdeck, er kjent for sine mange oppkjøp. I år har L&H overtatt de to amerikanske taleteknologi-selskapene Dictaphone og Dragon, samt fire andre selskaper.

Annonse


Dragon har vært L&Hs største konkurrent, og mange har holdt Dragon-programmene for å være de beste.

Bastiaens får kritikk for å ha vært for treg til å utnytte teknologien fra de selskapene L&H har overtatt.

Fremtidsteknologi

Talestyring og talegjenkjenning (diktat) er spådd en lysende fremtid, men utviklingen går senere enn det analytikerne har forutsatt.

Mange brukere synes øyensynlig at det er vanskelig å diktere tekst direkte til tekstbehandleren (talegjenkjenning). Å styre applikasjoner med stemmen (talestyring), er enklere. Talestyring brukes både i mobiltelefoner, telefonsentraler og i taleportaler på Internett. Microsoft lanserer nå en talestyrt spillkontroller.

L&H, Dragon, IBM og Philips

Etter oppkjøpet av Dragon, er L&H blitt den dominerende leverandøren av slike løsninger. Konkurrentene er IBM med programvaren ViaVoice og Philips med FreeSpeech.

I fjor trakk Philips sin FreeSpeech fra det amerikanske markedet, på grunn av den beskjedne interessen. Programmet selges fortsatt i Europe, og Philips sier at de vil videreutvikle teknologien til å styre både mobiltelefoner, PDA-er, TV-apparater, internett-apparater og faksmaskiner.

Office 2001 med tale

Mange ventet at Microsoft ville utstyre Office 2000 og Windows 2000 med taleteknologi. Det skjedde ikke. Den første Beta-versjonen av den nye Office-pakken som skal utgis neste år, inneholder imidlertid taleteknologi. Programvaregiganten har integrert både L&H-teknologi og sin egen taleteknologi Whisper og Whistler, i »Office 2001».

Skjønner norsk i 2001

L&H er deleier i de prosjektene som Nordisk Språkteknologi AS på Voss jobber med. Nordisk Språkteknologi skal i samarbeid med L&H utvikle talestyrings- og talegjenkjenningsprogrammer på norsk, dansk, svensk og finsk. Det første på norsk er ventet et stykke ute i 2001.

Det er ikke kjent om den norske utgaven av »Office 2001» også vil komme med norsk talegjenkjenning.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse