Annonse


Innfører mobil i undervisningen

Lærere i Danmark vil lære barna å bruke mobiltelefonen på en nyttig måte, blant annet å lære å lese. På øye Mols i Ersløv har man nå satt i gang et eksperiment, der de aktivt benytter mobiltelefonen i leseopplæring.

Lærer Anne-Stina Billund har satt i gang prosjektet, og hun vil nå gjøre mobiltelefonen til en moderne og morsom ABC, skriver Jyllands-posten.

SMS i dansktimen

I morsmålundervisningen sender elevene SMS-meldinger til hverandre, for på denne måten lære seg riktig dansk. Etter hvert skal undervisningen rettes mer mot å beherske selve teknologien. Hvis klassen f.eks er på en ekskursjon skal rapporter sendes per mobil og faks.

Prosjektet er mulig å gjennomføre, fordi TeleDanmark har sponset alle elevene med en mobiltelefon hver.

Annonse