Annonse


UMTS-ordene forklart

GPRS

Dette er en teknologi som gir deg pakkesvitsjet dataoverføring i mobilnettet. Reell overføringshastighet vil øke fra 9,6 kbit/s nå til omlag 40 kbit/s i GPRS-nettet. Det betyr litt mindre enn ISDN (en kanal i dag). Hastigheten vil variere mye alt etter terminal og om du sender eller mottar data.Utbygd i hele landet før påske. Terminaler fra november.

UMTS

Tilgjengelig i de største byene om ett år. Nytt radiogrensesnitt som gir store teoretiske hastigheter, men sannsynlig snitt effektiv overføringshastighet i byene på 200 kbit/s og sannsynligvis rundt halvparten dersom en av kommunikasjonspartnerne befinner seg på landsbygda. Snitthastighet mobilt ca. 3 ganger ISDN i fastnettet i dag.

ADSL

500 kbit/s i snitt. Vil bli tilbudt i flere nett fra oktober/november. Telenors hovedsatsing i hjemmemarkedet. Omlag tre ganger så effektivt som UMTS i mobilnettet.
I småbedriftsmarkedet kommer ADSL og SDSL med hastigheter 2-6 Mbit/s. I 2003 kommer VDSL med 26 Mbit/s begge veier.

Ethernet

Bredbåndsfabrikken vil i enkelte borettslag i de største byene tilby 10 Mbit/s Ethernet før jul til en pris på omlag 300 kroner pr. måned for en startpakke. Hastigheten er 50 ganger raskere enn UMTS i mobilnettet. For 1000-2000 kroner pr. måned kan enkelte alt neste år få 100 Mbit/s. Å overføre en fullverdig TV-kanal tar med dagens komprimering omlag 4 Mbit/s.

Trådløs radioaksess

Flere selskaper vil tilby radioaksess basert på standarden 802.11. Også dette er 10 Mbit/s teoretisk, men på grunn av radiogrensesnittet sannsynligvis ikke mer enn omlag det halve reelt. Effekttapet i radiobaserte nett er stort.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse