Annonse


Wappende vaskemaskiner

– Med dagens høye tempo og korte “time-to-market” ser vi mange aktører som utvikler systemer med dårlig kvalitet. Jeg tror at brukeren, og spesielt den profesjonelle brukeren, ikke vil akspetere dette og at vi vil få en avskalling av de mest useriøse aktørene, sier Bjørn Sloth, markedskoordinator i Systek .

Systek har ingen planer om å være blant de som skalles av. Med 20 års erfaring som utvikler for industri og telecombransjen, retter selskapet seg nå med full tyngde mot mobile løsninger.

Standardisert grensesnitt

M-OPC er selskapets nye plattform, som gir tilgang til alarmer og hendelser generert fra en standard OPC alarm og eventserver, til forskjellig browserbaserte terminaler.

Annonse


– OPC begynner nå å bli et standardisert grensesnitt for å hente ut data og for å kontrollere industrielle systemer. Hva er vel da mer naturlig enn å lage mobile internettapplikasjoner for dette grensesnittet, sier Sloth.

Det er meningen at Systeks generelle plattform skal kunne tas i bruk og videreutvikles i samarbeid med både telecombransjen, teleoperatører og andre industrier.

I praksis

– Eksemplene på anvendelser begrenses bare av fantasier. Vi vil nok fremover se en del løsninger som vil vise hvilken merverdi det er å ha applikasjonene på en mobil terminal.

Ett bruksområde kan for eksempel være å gi en bruker informasjon om hvor de nærmeste skobutikkene befinner seg i forhold til der brukere befinner seg, gjerne med et kart som viser retningen.

– Dette er mulig i dag hvis mobiltelefonen har kontakt med to eller flere basestasjoner, men jeg tror at mobilteelfonen i fremtiden vil kunne benytte seg av GPS for mer nøyaktig posisjonering, sier Sloth.

Wappende vaskemaskin

Et annet eksempel kan være et komponent i et stort industrisystem som selv fyller ut serviceskjema basert på målt slitasje, og som deretter sender dette til servicemannes waptelefon. Samme type system kan man på lengre sikt også tenke seg for biler, vaskemaskiner og kopimaskiner.

– Noen mener at wap vil forsvinne når ny teknologi kommer på banen, men det er ikke min mening. Jeg tror heller at wap vil utvikles videre, og konvergere med andre XML-løsninger, sier Sloth.

Systek leverer i dag løsninger til blant annet Ericsson, Alcatel, Telenor Mobil, Enitel, Storebrand Bank, og Posten.