Annonse


Ulovlige antenner skaper skurr

Det dukker stadig opp nye dingser for mobiltelefonen. Mange synes det er festlig med oppmerksomheten som oppstår av en blinkende mobilantenne, men i følge Post- og teletilsynet er ikke dette like artig for alle. De ønsker å gjøre oppmerksom på at denne type utstyr er ulovlig, etter at de har slått fast at dette skaper forstyrrelser.

Når mobiltelefonen begynner å sende vil antennene som inneholder en eller flere lysdioder, sende ut til dels kraftig, uønsket stråling som forstyrrer andre brukere.

Støysignal 10.000 ganger over det lovlige

En GSM-telefon med blinkende antenne som opererer i 900 MHz-båndet, vil kunne sende ut et støysignal som er opptil 40 dB (10.000 ganger), over det tillatte i 1800 MHz-båndet. Dette betyr at man kan avbryte en samtale som pågår i GSM 1800 MHz-nettet.

Annonse


De blinkende antennene reduserer også kvaliteten på signalet til brukeren. Det vil kunne medføre at nettet gir mobiltelefonen beskjed om å øke uteffekten for å kompensere den dårlige lydkvaliteten på forbindelsen. Et resultat er at batteriet på telefonen tømmes fortere.

Alt utstyr må godkjennes

– All type tilleggsutstyr som ikke er godkjent av fabrikantene er ulovlig. Skal man selge tilleggsutstyr til mobiltelefoner må det også godkjennes. De blinkende antennene manglet denne godkjenningen, og ville heller aldri blitt godkjent, sier overingeniør Jan Engen i Post- og teletilsynet, til ITavisen.no.

Det var operatørene som klaget til PT om at mobilantennene skapte forstyrrelser på nettet, og det er på bakgrunn av denne type klager at tilsynet undersøker utstyrets påvirkning.

Ikke tillatt solgt i EU- og EØS-landene

EU-kommisjonen har også vurdert forholdet og kommer til at antennen dekkes av det såkalte R&TTE-direktivet. De blinkende antenne dekker verken dette direktivet eller EMC-direktivet, og det er derfor ikke tillatt å selge disse antenne på markedet, opplyser Post- og teltilsynet.

Disse direktivene omhandler radiosenderutstyr og sikkerhet. I EU-landene, som i Norge, har Post- og teletilsynet myndighet og plikt til å gripe inn overfor utstyr som skaper skadelige forstyrrelser.

Overingeniør Engen kjenner foreløpig ikke til annen type skadelig tilleggsutstyr, men det er først når PT mottar en klage, at de undersøker slike saker.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse