Ringmar, Henrik Tele2

Annonse


Tele2 søker UMTS alene

Ringmar, Henrik Tele2– Tele2 har både teknologisk og finansiell styrke til å bygge ut et tredje generasjons mobilnett i Norge, sier administrerende direktør Henrik Ringmar i Tele2 til ITavisen.no.

Tele2 er den norske armen til det svensk-kontrollerte europeiske telekonsernet Société Européenne de Communication S.A. (SEC). Tele2 Europe har nærmere 3 millioner telekunder i sju land

Inviterer partnere

TeleDanmark vil komme inn som det Ringmar kaller »virtuell operatør».

– Vi har også gjort avtaler med andre leverandører, sier Ringmar, som holder døren åpen for flere aktører til å komme med i lignende roller. Tidligere har den nye mobilleverandøren Sense uttrykt interesse for en slik løsning.

Annonse


Tele2 søker også UMTS-lisens i Sverige og Danmark, i tillegg til at selskapet er med i et finsk UMTS-konsortium som alt har fått lisens.

Bygge raskt og vidt

– Vi har sikte på å bygge raskt ut et UMTS-nett, som går betydelig utover de minimumskrav Samferdselsdepartementet har satt i konsesjonsutlysningen, sier Ringmar. Departementet krever utbygning i Norges åtte største byer pluss Tromsø og Bodø innen 2003.

Tele2 har tidligere uttrykt interesse også for å bygge et tredje GSM-nett i Norge, og helst samtidig med UMTS, for å spare utgifter til infrastruktur. Men Tele2 har ikke satt GSM-lisens for en forutsetning for UMTS-utbygning.

– Vi vil heller bygge mye UMTS enn noe GSM, sier Ringmar, som tror konkurrerende nettutbyggere kan samarbeide om infrastruktur som basestasjoner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse