Annonse


Telenor får ikke tjene for mye

Samferdselskomiteens leder Oddvard Nilsen har bedt om at Telenors abonnementspriser granskes.

Nilsen mener prisene på Telenors abonnement for fasttelefoni er kunstig høye. I følge NTB har ingen andre land i Europa like høye abonnementsavgifter. De siste offisielle tallene fra EU-landene viser noe annet, men de er fra 1998.

Nilsen har bedt samferdselsministeren om svar på hvorfor abonnementsavgiften for å ha telefon er så høy.

Kraftig prisøkning før mest brukte tjenester

– Prisene på fastprisabonnement har økt kraftig i Norge siden 1998 samtidig som startprisen på en samtale også ble økt i 1997, sier Jan-Petter Sæther i Post- og teletilsynet.

Annonse
Samtidig har de andre takstene gått ned, blant annet for utenlandstelefoni. Men de fleste abonnenter benytter først og fremst lokaltakst etter klokken 17.00. Når man inkluderer startprisen på en samtale, har en treminutters lokalsamtale økt med 117 prosent siden 1989.

Prisen for en treminutters samtale har sunket noe inneværende år, men i samme periode har abonnementsprisen økt.

– Jeg har forståelse for at det koster å opprettholde og drifte et nett, men det er et faktum at prisene til Telenor ligger høyt sammenlignet med en rekke europeiske land. Telenor er jo også et konsern som kan vise til ganske så store overskudd totalt, sier Sæther. Han vil ikke uten videre si at prisene ligger for høyt, men slår fast at det for mange har blitt dyrere å ringe.

Telenor opplyser selv at de er blant operatørene i Europa som har lavest priser på trafikk.

ONP-rapporten kan gi svarene

I august leverer Telenor sin ONP-rapport (Open Network Provision) til Post- og Teletilsynet. Denne rapporten omhandler inntekter og kostnader Telenor har hatt tilknyttet fasttelefoni i 1999.

– Det er fullt mulig for Telenor å vise til en rimelig avkastning, men hvis denne overstiger 15 prosent vil det komme påtale fra PT, sier Randi Hovde, saksbehandler i PT.

I rapporten må det blant annet fremlegges hvilken tjenester som genererer hvilken kostnader.

Da Telenor leverte ONP-rapporten for 1998, la de hårfint i underkant av det som blir regnet som rimelig avkastning. Avkastningen på kapitalen var den gang 14 prosent.

Blir vanskelig for Nilsen

– Takstene til Telenor har økt betraktelig, og rebalansering av tekstene har kommet mye lenger i Norge enn i andre land, sier Jan-Petter Sæther i Post- og Teletilsynet.

Vurderingen av ONP-rapporten er ikke gjort uten videre, og det kan fort li mot nyttår før innstillingen fra PT kommer. Men innen den tid kan det bli vanskelig å pålegge Telenor å senke abonnementsprisen, før man har bevist at inntektene deres overstiger det rimelige.

Mange lå høyere enn Telenor i -98

Tallene for de øvrige europeiske land for 1999 foreligger ennå ikke, men de siste offisielle tallene er fra 1998 viser at både Irland, Danmark og Nederland hadde en høyere abonnementspris enn Norge. Den årlige abonnementsprisen i Norge var 139 kroner i 1998 og 166 kroner i 2000.

For en tre minutters lokalsamtale i 1998, lå prisen i Østerrike, Belgia, Irland og Storbritannia høyere enn i Norge. Prisen på en tre minutter lokalsamtale har sunket noe her til lands det siste året. I dag koster det kroner 1.25 å ringe den slik samtale.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse