Annonse


Nordiske selskap høyt vurdert

Men markedet er i ferd med å bli ofre for egen framgang, ettersom mangelen på kompetanse nå truer tilveksten.

Rådgivningsselskapet og investeringsbanken Broadview har foretatt en undersøkelse om fusjoner og oppkjøp i Norden, og den viser at de nordiske selskapene vurderes høyere enn tilsvarende selskap i det øvrige Europa, skriver nyhetsbyrået Direkt.

Glohet region

-Akkurat nå oppfattes denne regionen som glohet innen utviklingen av ledende infrastrukturteknologi, og de neste seks månedene kommer til å bli avgjørende for nordiske selskaper.
– Det vil nå bli klart om de nordiske selskapene klarer å utnytte sine konkurransefordeler, sier Bruce Huber, adm. direktør og finansiell rådgiver i Broadview.

Under årets fem første måneder ble verdien på det nordiske markedet for fusjoner og kjøp innen IT-sektoren fordoblet, fra 55,1 milliarder kroner for hele året 1999 til 107 milliarder kroner totalt. Sverige stod for knapt halvparten av forretningene.

Annonse


Kan bli ofre for egen fremgang

Selv om Norden forstsatt betraktes som ledende for infrastrukturteknologi innen mobil kommunikasjon og Internett, står man foran et press når det gjelder å beholde denne stillingen.

Det nordiske markedet er på grensen for å bli et offer for sin egen fremgang ettersom mangelen på kompetanse truer med å strupe tilveksten, uttaler Huber.

Hele regionen trues nå av mangelen på kompetanse. Det har ført til at programvare- og systemselskaper aggressivt har kjøpt opp selskap for å bøte på sitt kompetanseunderskudd, står det i rapporten.

Mangler kompetanse

– Norden har nådd et bristepunkt der kompetanse er en mangelvare, og foretaksfusjoner og oppkjøp brukes mer til å rekruttere personell enn å kjøpe patentbeskyttet teknologi, heter det i rapporten.

Et eksempel på synlige oppkjøp er Intels kjøp av danske Giga for 11,5 milliarder kroner, Ciscos kjøp av svenske Qeyton for 7 milliarder kroner og Sonera som betalte 7,2 milliarder kroner for Across Wireless.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse