Annonse


Getronics-prisen er klar

Samtidig gjennomføres en rettet emisjon mot Getronics N.V. på 20.000.000 aksjer til tegningskurs 90 kroner, melder Merkantikldata.

I forbindelse med emisjonen er det utarbeidet et emisjonsprospekt som vil bli gjort tilgjengelig så snart det er meldt mottatt av Oslo Børs. Prospektet inneholder detaljert beskrivelse av gjennomføring av transaksjonen samt finansiell informasjon om Getronics og Merkantildata.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse