Gates, Bill NY2

Annonse


Microsoft får medhold

Gates, Bill NY2Appelldomstolen i Washington DC sier at den gjerne vil behandle saken. Dermed kan Bill Gates vinne tid.Appelldomstolen begrunner sitt utspill med sakens »eksepsjonelle betydning».

Utspillet er også et klart signal til amerikansk Høyesterett om at saken ikke bør direkte til USAs øverste domstol.

Microsoft har klaget på saksbehandlingen i domstolen til dommer Thomas Penfield Jackson, som i forrige uke ga sin kjennelse om at Microsoft må deles i to uavhengige selskaper.

Justisdepartementet og de 19 delstatene som har stilt seg bak søksmålet mot Microsoft har send en henstilling til dommer Jackson om å sende saken direkte til Høyesterett. Microsoft vil gjerne til Appelldomstolen, hvor datagiganten tidligere har bra erfaringer.

Annonse


Om Høyesterett bestemmer seg for å ta saken, går den rett til topps i rettsystemet. Men i så fall må Høyesterett gå imot en henstilling fra Appelldomstolen, og det er ikke uproblematisk.

Amerikanske konkurranselovadvokater sier til Wall Street Journal at henstillingen fra Appelldomstolen er »høyst uvanlig», også fordi Appelldomstolen sier at saken sak føres foran et panel bestående av sju dommere, hvorav fire republikanere og tre demokrater. Det vanlige er en domstol med tre dommere.

Politiseringen av saken innebærer også en større risiko for at den vil bli trukket inn i den amerikanske presidentvalgkampen, som avgjøres i november.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse