ITfinans

Annonse


Mer aksjehandel på Internett

ITfinansHandelen på wap har derimot ikke tatt av.

Det er styreformann Erlend Bruvik i Stocknet ASA som sier dette til Telecom Revy.

Stocknet ASA er en av to rendyrkede norske nettmeglere som opererer mot Oslo Børs. I tillegg kommer en håndfull banker som tilbyr netthandel som et tillegg til en allerede mer eller mindre veletablert virksomhet.

– Aksjehandel er den mest optimale formen for elektronisk handel, i alle fall i øyeblikket, hevder Bruvik.

Annonse


Påstanden begrunner Bruvik med at transaksjonene utføres der og da, og med relativ høy frekvens. Dessuten, og det er kanskje det viktigste: kjøper man aksjene på Internett blir de rimeligere, enn om man bruker tradisjonelle meglere – i motsetning til det som er tilfelle med for eksempel dagligvarer, hevder han.

13.000 kunder

– Det at handelen skjer automatisk, bidrar til at kjøp og salg blir rimeligere for kunden, sier Bruvik.

Stocknet vinner markedsandeler på at selskapet belaster hver handel med en kurtasje på beskjedne 95 kroner. De etablerte meglerselskapene tar omtrent det doble. Går du i banken for å kjøpe aksjene, vil du måtte punge ut med betydelig høyere beløp for en tilsvarende handel.

Resultatet er at de 13.000 Stocknet-kundene i løpet av en dag gjennomfører ca 800 – 1.200 handler i det automatiske handlesystemet, ifølge Bruvik.

Avventende

Volumet svinger i takt med dagsomsetningen på Oslo Børs. Selv om selskapet har surfet på Kari og Olas voldsomme interesse for aksjehandel de siste årene, har de ikke sluppet unna den generelle vent-og-se-holdningen som for tiden preger aksjemarkedet.

– Verdiandelen på de omsatte aksjene i forhold til omsetningen på Oslo Børs er noe mindre enn handlevolumet skulle tilsi. Våre kunder er først og fremst privatpersoner og småinvestorer som ikke bruker større summer på aksjer, sier Bruvik.

Til sammen regner nettmeglerforetaket med å omsette aksjer til en verdi av 9.000 millioner kroner i år. Stocknet tilbyr også kjøp og salg av aksjer via mobiltelefon. 300 av de registrerte brukerne benytter wap-tjenesten. Til sammen står de for én prosent av våre transaksjoner, ifølge Bruvik.

Sikkerhet

Gjennom aksjehandelen på nett forventer ledelsen i Stocknet at selskapet skal få tilført en kurtasje på 20 – 25 millioner kroner i år, ifølge Bruvik.

Før nettbutikken kunne åpne, måtte eierne investere nærmere 20 millioner kroner i systemløsning og forretningsutvikling. Det automatiske handlesystemet er utviklet av Stocknets søsterselskap Aston Technology.

– Netthandelen innebærer at handlerutinene automatiseres. Automatiseringen har imidlertid ikke fått lov til å gå på sikkerheten løs, hevder Bruvik.

Foruten å tilfredstille Kredtitilsynets krav til egenkapital i meglerforetak, har Stocknet innført forbud mot å handle aksjer en ikke har (handle short).

Kundene har heller ikke lov å handle aksjer utover den kreditrammen de er innvilget. Handelen skjer enten mot en depotkonto, eller mot kontant oppgjør innen tre dager. Siden det siste medfører økt risiko, må kunder som velger denne måten å handle på finne seg i å betale en noe høyere avgift (kurtasje).

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse