umts

Annonse


Vil suge mer ut av UMTS

umtsFinanskomiteen har oppdaget at de har latt en gylden mulighet gå fra seg, da de ville dele lisensene for UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) gjennom en såkalt skjønnhetskonkurranse.

Finansministeren fikk riktignok lagt på 400 millioner kroner i engangsavgift, i tillegg til lisensavgift på 20 millioner kroner per konsesjon, før han lyste ut lisensene.

Reviderte problemer

Men når politikerne skal saldere det reviderte nasjonalbudsjettet er ingen kuer hellige.

Fremskrittspartiet ser i skrivende stund ut til å ville gå lengst. Carl I. Hagen og Co vil nemlig kutte ut den stortingsvedtatte skjønnhetskonkonkurransen og lyse ut lisensen på ny gjennom auksjon. FrP mener dette kan innbringe 10 millioner kroner i statskassa.

Annonse


Vil ha mer

Sentrumpartiene vurdere også å dekke opp for det økte pengebehovet under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Dermed kan både engangsavgiften og lisensavgiften øke.

En lisensauksjon vil imidlertid medføre at lisensen må lyses ut på ny, og at det vil ta tilsvarende økt tid før operatørene kommer i gang med å bygge UMTS. Mange av søkerne har allerede gitt tilkjenne at det går for tregt.

Mobilbrukerne får regninga

Økte avgifter vil neppe bremse særlig på iveren etter å søke UMTS-lisenser. Men det er på det rene at regninga for økte avgifter til slutt vil havne hos mobilbrukerne.

Finanskomiteen skal etter planen avgi sin endelige innstilling på revidert nasjonalbudsjett fredag 9. juni.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse