Annonse


Superhjemmedata uten modem

Den nye supercomputeren vil erstatte kabelmodemene som i dag skaffer data-aksess til kabel-kundene, men den vil også integrere telefoni, data og fjernsyn i samme boks og åpne for en rekke nye tjenester.

– Pilottestene vil starte i Amsterdam til høsten. Litt avhengig av hvordan det går, regner vi med å kunne rulle ut disse boksene ca et år frem i tid i Norge.

Vi ønsker at flest mulig skal over på denne plattformen, så jeg tror ikke prisen vil bli avskrekkende, sier viseadm. direktør Gunnar Evensen i UPC Norge.

50 megabit/s

Superdataen som skal stå hjemme hos internett- og kabeltvkundene vil kunne støtte datahastigheter opp til 50 megabit/s. Med en integrering av TV og Internett blir det også mulig å tilby ulike varianter av interaktive tjenester, e-handel, spill og bestillingsTV.

Annonse


UPC legger seg nå på en vedtatt standard, DOCSIS, og forlater de proprietære løsningene fra Terayon og Motorola som de tidligere har benyttet.

En boks

En av fordelene er at det kun blir én enhet i hjemmet. Færre ting som kan gå i stykker, i tillegg til at denne hjemmedatamaskinen kan fungere som server i hjemmenettverket.

I dag er de tre tjenestene Internett, telefoni og underholdning splittet hos kunden, mens den nye hjemmedataen samler alt og gjør det mulig å tilby langt større grad av interaktivitet og nye funksjoner, sier Evensen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse