Annonse


Norman vil på hovedlista

I en pressemelding oppgir Norman flere årsaker til at selskapet nå søker om å bli notert på hovedlisten.

– I løpet av det siste året har Norman ASA opplevd både en betydelig endring i selskapets finansielle situasjon så vel som i sammensetningen av aksjonærene. Dette skyldes i stor grad restruktureringen av selskapets ledelse samt den nye forretningsstrategien som ble utarbeidet og implementert etter at det nye styret ble valgt i november 1998. De positive endringene anses for å være fundamentale, og de vil ha en langsiktig positiv innvirkning på selskapets videre drift, sier adm. direktør Bjørn Fosli i Norman ASA.

Norman ASA er et selskap innen datasikkerhet og har produkter og tjenester for viruskontroll, tilgangskontroll, kryptering, nettverkssikring, datasletting og datarekonstruksjon.

Selskapet oppgir at de har mer enn tolv millioner brukere av deres programvare over hele verden. Norman har rundt 220 ansatte og er representert gjennom datterselskaper og strategiske allianser i Europa, USA, Asia og Australia. Hovedkontoret ligger på Lysaker utenfor Oslo.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse