SOL Scandinavia Online

Annonse


SOL i nettsug mot børs

SOL Scandinavia OnlineCustomax, iGroup.no og Scandinavian Online tas opp til notering på Hovedlisten. Sistnevnte som sekundærnotering.
Dessuten tas Webcenter Solutions opp til notering på SMB-listen, melder Oslo Børs.

Minst 1.000 eiere

Det forutsettes at SOL gjennomfører planlagt emisjon og at det oppnås tilstrekkelig spredning av aksjene.
Videre forutsettes det at selskapet tas opp til primærnotering på O-listen ved OM Stockholmsbörsen, og at det utarbeides et prospekt som tilfredsstiller børsforskriftens krav til prospekt ved kapitalforhøyelser og børsintroduksjon.

Dersom det ikke oppnås 1000 børsposteiere tas aksjene opp til notering på SMB-listen. Børsdirektøren har fullmakt til å fastsette første noteringsdag, ikke skal være senere enn 20. juni i år.

Kravet til spredning gjelder også for Customax og iGroup: Minst 1.000 børsposteiere. Hvis ikke det skjer, havner selskapene på SMB-listen. Notering skal ikke skje senere enn 20. juni. I år.

Annonse


Webcenter på SMB

Webcenter Solutions har også krav til spredning, men ikke i samme antall som de tre andre, siden selskapet kun sikter mot SMB-listen. Her også ventes første noteringsdag til ikke å være senere enn 20. juni 2000.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse