eHandel overvurdert

– Spådommer om at e-handel vil utkonkurrere vanlig salg er overdrevet, hevder Jeff Bezos. Han tror at kun 15 prosent av alt salg i USA om ti år vil gå over nettet.

Bezos får støtte av konsulent Morten Brenden i konsulentselskapet A.T. Kearney.

– De som tror at mellom 30 og 80 prosent av handelen mellom bedrifter og kunder vil gå over nettet om ti år tar feil, sier han i en melding fra det kommersielle nyhetsbyrået Newswire.

The Mall

– Graden av internettsalg vil riktignok variere fra bransje til bransje, sier Brenden. Han nevner bøker og reiseliv som typiske e-handelsbransjer.

– Jeg tror vi vil se at stadig flere butikker legger om driften for å møte konkurransen fra nettet. Mer service og bedre tilbud vil bli nødvendig for å lokke kunder til butikklokalene, sier Brenden.

– Vi må heller ikke undervurdere kundenes lyst til å gå ut for å handle. At amerikanere ikke vil gå til sine shoppingsentre om ti år er utenkelig, sier han.

Noe er lettere å gjøre selv

Også 1. amanuensis Tor J. Larsen ved Handelshøyskolen BI understreker at det er viktig å vurdere bransjene hver for seg når man skal spå hvor stort omfanget av e-handelen mellom bedrifter og kunder vil bli.

– Det er lite trolig at nettet vil ta over for butikkene når det gjelder grønnsakshandel. Folk vil plukke tomatene selv. Hvitevarer, mobiltelefoner og bøker er lettere å bestille hjemmefra, sier han.

Leter etter det beste tilbudet

AgenterLarsen tror nettagenter blir en vekstbransje. Det er marked for flere agenter på nettet som til enhver tid kan gi kunden det beste tilbudet på utvalgte produkter. Dette finnes allerede innen reiseliv, der man både har tradisjonelle reisebyråer og internettbyråer.