Skattefritak fortsetter?

Et overveldende flertall av representantenes hus, 352 av 427, stemte onsdag for å utvide skattefritaket, som forbyr individuelle stater å skatte e-handel eller legge til nye skatter på tilgang til Internett.

Men forslaget må godkjennes av senatet og undertegnes av president Clinton, og begge har vist sin skepsis. Mange i senatet mener perioden kan reduseres og at avstemningen om forslaget kan vente til man har utredet de fulle konsekvenser for forretninger som ikke selger på Internett.

Storhandel
USAs handelsforening spår at amerikanske forbrukere vil kjøpe varer og tjenester til en verdi av rundt 300 milliarder dollar på Internett i 2002.

Annonse

I dag kan hver stat kreve avgifter og skatt av internettsalg av firmaer som befinner seg i den staten. De kan også kreve avgifter av enkeltindivider i staten, som kjøper fra et firma i en annen stat.

Men den siste type skatt er det få stater som har vært villige til å innføre, av frykt for protester fra både forbrukere og internettbransjen. Samtidig regner statene med at de går glipp av milliarder av dollar etter hvert som forbrukere kjøper fra nettsider, som befinner seg i andre stater.

Støtte fra McCain
Selv om mange i senatet mener forslaget om fem års skattefritak må derfor revurderes, støttes forslaget av den mektige senator John McCain, som inntil nylig var en mulig presidentkandidat for republikanerne.

McCain, som leder senatets handelskomité, støtter permanent skattefritak for alle kjøp over Internett.

Det er uklart når senatet vil behandle forslaget, som muligens må vente til neste år.

Annonse
Annonse