Foto: Jørgen Berner Ross

Annonse


Nordenpakke fra Tele1 Europe

Foto: Jørgen Berner RossSelskapet vil i Norge tilby kun én abonnementstype hvor samtaleprisen er81 øre per minutt, uansett hvor i Norden du ringer, hvilken operatør som formidler samtalen og uavhengig av mottakerens type abonnement.

– Etter vår mening, har det til nå vært unødvendig komplisert å væremobilkunde. Vi satser på ett abonnement og én samtalepris, og håper å vinneinnpass i markedet med en enkel og rimelig mobiltjeneste, sier adm. direktørPål Vegard i Tele1 Europe AS.

Bakgrunnen for at Tele1 Europe nå kan tilby landsdekkende mobiltelefoni eren avtale med Netcom GSM som gjør at Tele1 Europe kan tilby tjenester overNetcoms nett.

Mobiltelefoni er et satsingsområde for Tele1 Europe som tidligere i årbesluttet å legge konsernets hovedkvarter for mobil i Norge. Tele1 Europe ertildelt prøvelisens på UMTS, og vil være blant søkerne når Post- ogteletilsynet skal dele ut konsesjoner. Selskapet har allerede UMTS-lisens påÅland, Finland. UMTS gir bredbåndsforbindelse til mobiltelefoner og andremobile enheter.

Prisstruktur på Tele1 Europes mobiltjeneste:

  • Etablering Kr. 181,-
  • Abonnement Kr. 181,-
  • Startavgift pr. samtale Kr. 0,36
  • Pris pr. minutt innen Norden: 0.81.

    Annonse