Annonse


– Trenger vi fire GSM- og UMTS-operatører?

– Vi bør få en debatt om hva som er fornuftig å bygge ut av infrastruktur i mobil telekommunikasjon, sier hun til ITavisen.no.

Myhre refererer til undersøkelser i telekom-bransjen som viser at “de akkumulerte forventningene mange ganger overstiger det som blir realisert”.

Fornuftig?
– Jeg stiller spørsmålstegn om det er samfunnsøkonomisk fornuftig å bygge ut så mange lisenser som myndighetene åpner for, sier Myhre.

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen sa i forrige uke at handelsdepartement vil utlyse en fjerde GSM-lisens, dersom frekvens-kapasiteten og konkurransesituasjonen tilsier det. Telia har lisens til å bygge ut et tredje GSM-nett, noe svenskene sier de vil gjøre.

Annonse
Stor interesse
Samferdselsdepartementet vil over påsken utlyse fire UMTS-lisenser, og her har 12 aktører flagget interesse.

– Vi vet lite eksakt foreløpig, men antar at å bygge et landsdekkende UMTS-nett vil koste mellom 2 og 4 milliarder kroner, sier Myhre, som mener at en totalt investering på bortimot 16 milliarder i fire UMTS-nett kanskje ikke er samfunnsøkonomisk fornuftig.

Men hun tar også et forbehold:
– Hittil har vi sett at alle prognoser for bruk av mobil kommunikasjon er blitt ettertrykkelig sprengt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse