Annonse


Telenor på lånejakt

Telenor har en internasjonal vekststrategi, som skal ligge til grunn for selskapets videre utvikling. Styret mener man risikerer en lavere verdsettelse av Telenor, om man ikke demonstrerer vekst internasjonalt, skriver Aftenposten.

– Vekststrategien bør iverksettes før børsintroduksjonen. Dette bør finansieres gjennom økt ekstern opplåning, og omfanget må være tilpasset investeringsmulighetene. Styret anser at beløp inntil 30 milliarder kroner vil være ansvarlig, heter det i et informasjonsskriv utarbeidet av Telenors finansielle rådgivere, Christiania Markets og HSBC.

Fordobling av gjeld
Dersom Telenor får en slik fullmakt fra sin eier, Samferdselsdepartementet, innebærer det mer enn en dobling av deres gjeld, som ligger på cirka 27 milliarder kroner.

I dag er det statlige teleselskapet forhindret fra å øke gjelden, på grunn av krav fra departementet, om ikke å gå under 42 prosents egenkapitalandel.

Telenor-styret har tidligere anbefalt at hele børsintroduksjonen skjer i form av an kapitalutvidelse, som tilfører frisk egenkapital.
Selskapet ønsker ikke noe offentlig aksjesalg som gir penger i statskassen, og begrunner dette med at Staten vil få høyest avkastning ved å satse videre på Telenor.

Annonse