Annonse


Nye navneregler på nett

Etter flere måneder med forsinkelser er det nå klart for det første fri-slippet under det norske domenet.

NORID melder på sin hjemmesider at de nye reglene trår i kraft 4. mai klokken 12:00, og at alle søknader som sendes før dette vil gå inn under den gamle navneloven.

Ikke varemerker
De norske reglene for internettregistrerting av navn har hittil vært meget strenge, og i mai fjernes disse to reglene:

 • Akronymer, navn og forkortelser som normalt forbindes med velkjente produkter, tjenester, varemerker og bransjer og ikke noen spesifikk organisasjon registreres ikke.
 • Generelle ord, uttrykk og betegnelser registreres normalt ikke. Dersom et slikt begrep utgjør organisasjonens navn må det vurderes alternativer under kategoridomener eller utvidelse av navnet ved å ta med organisasjonsbetegnelse, så som f.eks. “AS” eller “stiftelse

  Tilknytning
  NORID understreker på sin hjemmeside at det kun er paragrafene som begrenser registrering av generelle ord, uttrykk og akronymer som vil fjernes 4. mai.

  Annonse


  Det vil fremdeles være et krav at det dokumenteres en tilknytning mellom organisasjonen som søker og domenenavnet det søkes om.

  I løpet av sommeren ventes det en ytterligere liberalisering av navnepolitikken.

  Annonse