Annonse


USA mangler 850.000 IT-folk

I løpet av året behøver det amerikanske næringsliv 1,6 millioner IT-fagfolk, viser en studie fra Information Technology Association of America. Nesten halvparten av disse jobbene blir ikke fylt, ifølge Wall Street Journal.

Web-relaterte stillinger vil utgjøre 13 prosent av nyansettelsene.

Flere en antatt
Om lag 10 millioner amerikanske arbeidstakere har i dag IT-jobber i næringslivet. Tar man med dem som jobber i offentlig sektor og non-profit organisasjoner blir tallet enda høyere.

– IT-folk utgjør en langt større del av den totale arbeidstyrken enn tidligere antatt. Nasjonens økonomiske fremtid er avhengig av tilgangen på folk med relevant fagkunnskap innenfor IT, sier Harris Miller, president i bransjeorganisasjonen ITAA.

Annonse
Få skoleres på jobben
– Økonomien endrer seg langt raskere enn utdanningsystemet. Det er ikke bare å plukke opp folk fra varehusene og omskolere dem, sier Miller.

Bare 10 prosent av amerikanske bedrifter ansetter delvis fagutdannete for å skolere dem videre.

Det største behovet finnes innenfor det som i USA regnes som små og mellomstore bedrifter, med 50 til 100 ansatte. De vil stå for 70 prosent av etterspørselen på nye fagfolk, viser studien.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse