Microsoft deles (Gates)

Annonse


Delte reaksjoner på dom

Microsoft deles (Gates)På en pressekonferanse varslet Bill Gates at saken vil bli anket til høyere rettsinstans.
– Selskapet vil fortsatt ha fokus på å skape neste generasjon programvare, som vil være til nytte for forbrukere, for høyteknologisk industri, og for amerikansk økonomi, melder Microsoft.

Her er et knippe reaksjoner.
– Dommen bekrefter hva nesten alle i verden allerede vet. Microsoft er et ulovlig monopol.

– Justisdepartementet og delstatene fortjener stor ære for sin bevisførsel, som så tydelig viser Microsofts sanne jeg, sier Scott McNealy.
Direktøren for Sun Microsystems er trolig Microsofts mest uttalte fiende.

McNealy ønsker at Microsoft skal bli nektet å inngå kontrakter som hindrer kunder å handle med andre partnere, og at selskapet skal nektes å investere i nye selskap for å gå inn i nye marked.

Annonse


– Splitt Microsoft
Netscapes tidligere toppsjef ønsker Jim Barksdale at Microsoft skal splittes opp for å gi ny konkurranse. Microsofts opptreden mot Netscape var sentral i saken. Barksdale uttrykker glede over dommen.

Hos Oracle var reaksjonen mer dempet, og det ble ikke klart sagt hva selskapet ønsket skulle skje med Microsoft.
– Vi håpet at tiltakene som vil bli gjennomført – enten de blir påtvunget, eller det skjer etter en overenskomst – vil være tilstrekkelige og samsvare med alvoret i å krenke antitrust-lovene, kommenterer senior visepresident Dan Cooperman i Oracle.

Taushet
Apples Steve Jobs ville ikke kommentere dommen overfor New York Times.

Under vitneavhøringen ble det fortalt at Microsoft truet med å stoppe utviklingen av Microsoft Office. Dette ville ha gjort det vanskeligere for Apple å gjennomføre snuoperasjonen som har skjedd de siste åra.

Linux-lettelse
– Jeg er ingen fan av at staten skal gripe inn i hva næringslivet gjør, sier Ransom Love, som leder Linux-selskapet Caldera. Men han understreker at han er glad for at antitrust-lovene finnes.Love mener tiltak mot Microsoft kan skade både forbrukerne og Microsoft.

Red Hats toppleder Matthew Szulik mener dommen vil så tvil hos mange tjenesteleverandører, og programvarehus, som tidligere har ment at Windows var det eneste operativystemet de trengte, eller kunne støtte.

Det er ventet at dommen vil ha konsekvenser for private søksmål mot Microsoft. Selskapet skal allerede være stevnet i over hundre forskjellige saker.

Annonse