Gates, Bill (smiler)

Annonse


Microsoft-mekling brast

Gates, Bill (smiler)Meglingen mellom Microsoft, det amerikanske justisdepartementet og 19 delstater i USA ble avbrutt lørdag. Partene stod for langt fra hverandre.

– Etter mer enn fire måneder er det klart at uenigheten mellom partene når det gjelder veien videre, resultat, og konsekvenser av en fortsatt megling, er for store til at det kan nås en enighet, sier dommer Richard A. Posner, som har hatt oppdraget å forsøke å megle mellom partene.

Utsatt for megling
Dommer Thomas Penfield Jackson skulle ha avsagt en dom i saken tirsdag, men han ga partene enda en sjanse til å nå en forhandlingsløsning. Nå kan han avsi dom, skriver New York Times.

Jackson mener Microsofts opptreden har skadet konkurransen og innovasjonen. Det er ventet at han vil finne selskapet skyldig i å ha brutt amerikansk antitrust.lovgivning.

Annonse
Gjorde et forsøk
– Vi gikk den ekstra milen for å løse denne saken, men myndighetene ville ikke samarbeide om å løse saken til beste for forbrukere og næringslivet, kommenterte Bill Gates.

Intern splittelse
– Til slutt ble det umulig å nå en løsning, fordi det ikke er noe samarbeid mellom justisdepartementet og delstatene.
Enkelte av disse så ut til å forlange at vårt selskap ble splittet opp, eller måtte gå til andre ekstreme tiltak, som ligger langt utenfor spørsmålene som er stilt i denne saken, fortsatte Gates.

I Microsoft var oppfatningen at sammenbruddet i meglingen skyldes en splittelse mellom delstatene og justisdepartementet.

– Jeg vil understreke at sammenbruddet i meglingen på ingen måte skilles manglende vilje, dyktighet, energi, innsats og profesjonalisme hos justisdepartementet eller Microsoft, sa dommer Posner, og omgikk omhyggelig å nevne de 19 delstatene, som også har stevnet Microsoft for brudd på konkurranseloven.

Saken ankes
– Vi ville ha foretrukket en løsning på saken, i stedet for at saken skal fortsette, men det er ingen grunn til å nå en løsning bare for å nå en løsning, heter det i en kommentar fra det amerikanske justisdepartementet.

Uansett hvilke tiltak dommer Penfield Jackson vil ta overfor Microsoft, er det ventet at dommen vil bli anket.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse