Gustavsen, Terje Moe

Annonse


Telenor-topp blir minister

Gustavsen, Terje MoeI dag er Gustavsen strategidirektør i Telenor. Han har også vært leder i LO Stat 1990 – 1999.

Med sin bakgrunn fra strategiarbeid i Telenor, er Terje Moe Gustavsen, en person med godt kjennskap til det norske telemarkedet.

Tidligere satt vår nye samferdselsminister også i Telenors styre. Med sin bakgrunn som leder av LO Stat, sies det nå at han er Stoltenbergs LO-alibi.

Terje Moe Gustavsen (45) har vært tillitsvalgt i Statstjenestemannskartellet. Han har også yrkesbakgrunn fra Postverket, hatt diverse tillitsverv og har vært medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Moe Gustavsen var statssekretær ved Statsministerens kontor under regjeringen Jagland.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse