Annonse


Vil sikre nettet for e-handel

EU og USA har underskrevet en avtale om datasikkerhet. Avtalen skal sikre trafikken på nettet, skriver Dagens Næringsliv.

Effektiv bruk
Avtalen blir sett på som et viktig skritt for å gjøre mer effektiv bruk av nettet på flere områder, ikke minst når det gjelder økonomiske transaksjoner.

Det skal opprettes en “sikker havn” både i EU og USA som informasjonen kan sendes gjennom. Dette blir en slags autorisasjonsordning.

Hjelp for bedrifter
Samtidig skal regelverket forenkles slik at det blir lettere å få til en effektiv sikkerhetskontroll for data.

Annonse
Bedrifter og organisasjoner som ønsker å bruke den sikre havnen skal få hjelpe til det.

Avtalen må i EU behandles både i kommisjonen, parlamentet og medlemslandene. Målet er å få gjort dette innen juni.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse