Neeb, Morten (nytt)

Annonse


Tele2: Det blir for dyrt

Neeb, Morten (nytt)

Tele2-gründeren Morten Neeb mener Post- og teletilsynet bør se nærmere på Telenors prising av det nye ”tilbudet” og konstaterer – lett oppgitt – at konkurranseloven ikke gjelder for Telenor.

Kan ikke konkurrere
– Dersom vi skal legge fiber fram til de 4000 sentralene Telenor har rundt om i landet, sette opp utstyr der og hjemme hos folk og leie plass til utstyret. Og i tillegg da betale 1490 kroner for å få tilby ISDN! Da blir det blir ikke mulig å tilby lavere priser enn det Telenor har i dag, sier Neeb.

Han mener Telenor ved sin prising av kobberleie lar konkurrentene betale framtidig utbygging av telenettet.

Annonse
Ikke mer konkurranse
– Dette er neppe et tilbud som vil ha noen betydning for telekonkurransen i dag. På litt sikt kan det derimot bli interessant å kunne tilby bredbåndstjenester via Telenors kobber, men for dagens tjenestetilbud er det umulig å konkurrere.

Og om man skulle greie å konkurrere er det lett for Telenor å senke sine priser, slik at investeringene som må gjøres ikke betaler seg, sier Neeb oppgitt.

Neeb mener at de eneste som kunne tenke seg å leie kobber er selskaper som har finansiell styrke til å kjøpe seg kunder over lang tid. Han tror et slikt scenario kan være aktuelt for utenlandske teleoperatører som benytter overskudd hjemmefra til å subsidiere kundekjøp i Norge, men tror det vil bli en dyr måte å komme seg inn på det norske markedet på.

Kattens lek med musen
– Vi kan nesten like godt bygge egne nett som å benytte dette tilbudet fra Telenor. Men siden kobberen allerede er betalt av det norske folket, betyr det bare at Telenor da kunne senke prisene og gjøre slike investeringer ulønnsomme, mener Neeb, og slår fast at situasjonen minner om kattens lek med musen.

Han mener konkurranseloven ikke fungerer mot prisene til Telenor, og etterlyser et engasjement fra myndighetene.

Servicetilbyder bedre
Seniorrådgiveren, med formell tittel som arbeidende visestyreformann, ønsker seg et helt annet tilbud fra Telenor.

– Det som kunne vært interessant er om de åpner for å videreselge Telenors tjenester, på samme måte som eksempelvis Sense selger mobilabonnementer. Da vil kundene få enhetlige fakturaer og ett sted å forholde seg om det skulle bli problemer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse