Annonse


Rekordresultat fra Oracle

Oracle er nå verdens 5. mest verdifulle selskap målt i børsverdi (1780 milliarder). Dette er mere enn det dobbelte av verdien av Oslo Børs, sier markedssjef Harald Løvvik i Oracle Norge. Han mener resultatene kan tyde på at Oracle også er en utfordrer til den fremste posisjonen.

– Vi har kraftig vekst i salg av både database og applikasjoner. At vi også har rekordmessig vekst i resultat skyldes at Oracle i tillegg tar sin egen medisin.

– Larry Ellison har tidligere gått ut og sagt at selskapet skal spare 1 milliard dollar ved å utnytte fordelene med e-business og Internett computing. Dette gir nå utslag på kostsiden, sier Løvvik

I sitt skattemessig tredje kvartal meldte Oracle om vel 2,4 milliarder dollar i omsetning (omlag 20 milliarder kroner) og et overskudd på 498 millioner dollar. (4,2 milliarder kroner).

Tilsvarende tall forrige kvartal i fjor var 2,1 milliarder i omsetning og 277 millioner i overskudd. (17,7 milliarder kroner i omsetning og overskudd på 2.3 milliarder.)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse