Flydata (Portege)

Annonse


Flere kjøpesterke på nett

Flydata (Portege)I februar i år hadde over 2.250.000 nordmenn tilgang til Internett, i følge tall fra Norsk Gallup.

Og vi bruker nettet stadig mer for hver dag som går.

Daglig bruk
De siste 30 dager har 1.840.000 nordmenn brukt nettet. 990.000 bruker den elektroniske motorveien daglig – dette representerer 44 prosent av de som har nett-tilgang.

De helt unge, de mellom 13 og 19 år, er de hyppigste brukerne. 81 prosent av denne gruppen (som har nett-tilgang) har vært på Internett de siste 30 dagene.

Annonse
Men de kjøpesterke aldersgruppene mellom 20 og 39 år har en signifikant vekst i den månedlige nettbruken. I denne gruppen øker denne andelen fra 60 (januar) til 66 prosent i februar.

Menn foran kvinner
Menn er noe flinkere enn kvinner til å bruke Internett. I løpet av de siste 40 dagene har 58 prosent av alle menn med nett-tilgang vært inne og surfet. I samme periode har bare 41 prosent av kvinnene med nett-tilgang gjort det samme.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse