Annonse


Mogul tilbake på skansen

Styret i internettkonsulenten Optosof har besluttet å skifte navn til mogul.com. Det blir også et mål å bli notert på den såkalte o-listen på Stockholms børs så snart som mulig.

For fremtiden er navnet mogul.com AB (“mogul dot com”), og det skal gjelde samtlige selskaper som er tilknyttet konsernet i alle land.

Nye partnere
Optosof kom inn på det norske markedet da det slo seg sammen med de tre norske selskaper: Mogul, Numerica Taskon og WinHLP. Tidligere hadde Optosof fusjonert med svenske Clockwork Consulting, som igjen hadde kjøpt norske Grape. Flere svenske selskap, ble sammen med et finsk selskap, integrert i konsernet i løpet av fjoråret.

Symbolsk
– Navneskiftet symboliserer starten på en ny fase for selskapet, sier Jørn Lyseggen, konsernsjef i Optosof/mogul.com. Selskapet har i dag 400 ansatte i Sverige, Norge og Finland.

Annonse
– Den neste fasen er en offensiv ekspansjon på det europeiske kontinentet. Målet er at store deler av omsetningen innen utgang av året skal komme fra konserndeler utenfor Norden, sier Lyseggen.

Merkenavn
– Vi er veldig glad for navnevalget, sier Ivar Søvold, lederen for Optosof/mogul.com i Norge. Mogul er et sterkt merkenavn spesielt her i Norge og det er fint at vi kan bygge på de verdiene som knyttes til dette navnet. Styret besluttet også å foreta en emisjon på 2.500.000 nye aksjer, for å realisere sine planer om ekspansjon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse