Annonse


Telenor favoriserer menn

Kvinner i Telenor føler seg diskriminert av sine mannlige leder. To kvinnelige rådgivere i Telenor hevder å få lavere lønn og bli gitt andre arbeidsoppgaver enn sine mannlige kollegaer

– Jeg har aldri opplevde kjønnsdiskriminering før jeg kom til Telenor, sier den ene kvinnen, som raskt innså at hennes mannlige kolleger tjente bedre enn henne. I tillegg ble hun gitt arbeidsoppgaver som ikke var til hennes fordel, skriver Telenors intern-avis Åpen linje.

Nettverk
Begge kvinnene opplever at sjefen alltid tar med seg de unge mennene på viktige møter, der det er viktige personer å komme i kontakt med. På denne måten blir det ekskludert fra muligheten til å drive nettverksbygging.

– Eldre menn er ofte mentor for yngre menn her i selskapet. De tar dem med i nettverket som allerede finnes, sier den ene kvinnen til Åpen linje.

Annonse


– Kvinner prioriterer feil
Kvinnelige og mannlige ledere i Telenor er sterkt uenig om hvorfor det finnes så få kvinner på ledernivå i konsernet. Dette viste en holdningsundersøkelse blant ledere på de tre øverste nivåene i konsernet i 1998.

Mangelen på et internt nettverk er viktigste årsaken til at færre enn en av fem ledere i konsernet er kvinner, mente syv av ti spurte kvinner. På andreplass kommer manglende selvtillit.

Sprikende forståelse
Hele 87 prosent av kvinnene mente at kvinnelige ledere har et mer mangelfullt kontaktnett enn sine mannlige kolleger. Halvparten av mennene var enig i dette Likevel er det bare to av ti menn som så kvinnenes manglende nettverk som hovedproblemet på veien mot toppen. Når kvinnene ikke når fram, er det fordi de prioriterer feil, mente deres mannlige kolleger.

Dårlig image
Telenor har i tillegg et betydelig imageproblem i forhold til unge norske kvinner. I en markedsundersøkelse blant markeds- og ingeniørstudenter, har Telenor falt fra 6. til 18. plass i løpet av tre år på popularitetsstatistikken blant de kvinnelige studentene.

Høsten 1996 lanserte teleselskapet prosjektet ”Kvinner til ledelse”. Mange store ord ble sagt, og målet var at en av fire ledere skulle være kvinner i 2000. Frem til 1997 økte kvinneandelen på ledernivå 1,2 og 3 med fem prosent. I tillegg nådde den kvinnelige styrerepresentasjonen i forretningsområdene og datterselskaper 25 prosent. Etter det har ingenting skjedd.

Mye tyder på at myten om Telenor som et gubbevelde er en realitet – også i 2000. I dag har Telenor en kvinne og elleve menn i konsernledelsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse