StepStone

Annonse


StepStone overtegnet

StepStone

– Emisjonen ble kraftig overtegnet, heter det i en melding fra StepStone.

Norske private investorer tegnet seg for 1,5 millioner ordinære aksjer. Engelske private investorer tegnet seg for 5.9 millioner norske aksjer. Emisjonskursen ble satt til 32 norske kroner per aksje.

Med 54 millioner aksjer gir dette en markedsverdi på 6,8 milliarder. StepStone har hentet inn 1,6 milliarder kroner på emisjonen, som ble foretatt av Morgan Stanley & Co. International Limited.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse