Tele 1 Europes web

Annonse


Tele1 Europe passerer NetCom

Tele 1 Europes web

Det er ingen liten bragd teleutfordreren har prestert. Etter kun fire driftsår har selskapet blitt en av de største i Norden med en markedsverdi på høyde med NetCom.

20 milliarder
Før børsnotering vil selskapet tilby 33.3 millioner aksjer til salg for mellom 110 og 130 norske kroner. 28.3 millioner av aksjene er nye, mens resten er nedsalg fra eksisterende aksjonærer.

Salget vil skje i uke 11. For 130 kroner aksjen blir selskapets totalverdi i overkant av 20 milliarder kroner. Det samme som aksjen ble priset til i gårsdagens gråmarked.

Annonse


Emisjonsoverskuddet skal brukes til videre ekspansjon av selskapet.

Bedriftsmarkedet
Selskapet, som fokuserer på å levere et komplett tjenestetilbud til SMB-markedet, er allerede i ferd med å bygge ut lokalaksess i de største nordiske byene. Tele1 har i dag 7.500 bedriftskunder, der 1.100 har direkte aksess.

Tele1 har allerede blitt tildelt konsesjon for UMTS i Finland, også satser på å tilby UMTS-telefoni i hele Norden, så snart øvrige konsesjoner blir utlyst.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse