kontantkort

Annonse


Størst i utlandet

kontantkort

Antall mobilabonnenter her i landet økte til to millioner i 1999 og overstiger for første gang antall vanlige telefonabonnement (PSTN).

Flere abonnenter i utlandet
Telenor er større på mobil i utlandet enn her hjemme, i den forstand at de har flere abonnenter i selskaper de er tilknyttet i utlandet enn i Norge.

I tilknyttede selskaper utenlands har Telenor ved utgangen av året 4,3 millioner mobilabonnenter, en økning på 3,1 millioner fra året før.

Annonse


6,3 millioner abonnenter
Antall mobilabonnenter totalt utgjør dermed 6,3 millioner.

Telenors GSM-virksomhet i Norge hadde ved utgangen av året en markedsandel på 70 prosent, står det i en pressemelding fra Telenor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse