Annonse


22 millioners emisjon for Wicom

Samtidig er 200.000 aksjer solgt videre.

– Det har vært stor interesse for deltagelse i emisjonen / videresalget, heter det i en melding fra selskapet.

Selgere er InvesteringsData AS ved EinarMaartmann 150.000 aksjer, Klas Ohlsson 30.000 aksjer og BengtHolm 20.000 aksjer.

Transaksjonen er gjennomført av DnB Markets.

Emisjonsbeløpet skal brukes til å finansiere den videreveksten i selskapet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse