Annonse


Nye eiere i NETnet

Det Nasdaq-noterte konsernet World Access har kjøpt samtlige aksjer i Long Distance International, som i fjor overtok NETnet.

– Dermed kan det se ut som en turbulent periode er over for det europeiske teleselskapet, og at man nå er sikret stabilitet på eiersiden”, heter det i en pressemelding fra NETnet.

– Nå kan vi konsentrere oss fullt og helt om det vi skal drive med, sier administrerende direktør Kristen Linaae.

Store ambisjoner
Selv om LDI ikke fikk helt sving på sakene i NETnet, så hindrer det ikke de nye eierne å ha store ambisjoner.

Annonse
– World Access har satt seg som mål å bli ledende innen integrerte tale-, data- og Internettjenester i nøkkelregioner verden over. Selskapet er i dag representert over hele USA. Gjennom overtakelsen av NETnet er World Access med ett etablert i ni europeiske land, og har dermed mer enn 20.000 bedriftskunder, heter det i meldingen.

NETnet lever videreOperasjonene i Europa vil også i fortsettelsen drives under navnet NETnet.

–World Access har til hensikt å benytte og videreutvikle NETnet’s kompetanse som et grunnlag for videre vekst på sluttkundesiden, sier styreformann i World Access, John D. Phillips.

–Frem til nå har vi lykkes svært godt innenfor telefoni, oppringt data og internettaksess. Vi vil nå være styrket med hensyn til det videre arbeidet med implementering av blant annet mobilkommunikasjon som en del av vårt tjenestetilbud, uttaler administrerende direktør Kristen Linaae.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse