Deskill

Annonse


GSM har halve markedet

Deskill

GSM har 50 prosent av markedet, de gamle analoge systemene har 20 prosent, mens de resterende tredve prosentene er likelig fordelt mellom de digitale standardene CDMA, TDMA og japanske PHS.

– Derfor er GSM uten tvil den viktigste teknologien i dag, og det er naturlig at GSM Association tar intiativet, sa Stocks.

Fler-system telefonene kommer

Annonse
En av grunnene til at dette problemet nå er blitt aktuelt, er at den teknologiske utviklingen på mobilfronten nå gjør det mulig å lage telefoner med plass til flere standarder i ett og samme kabinett.

Et av de første eksemplene på dette er Motorolas i2000, som blir vist her på GSM World Congress som dekker både IDEN og GSM. IDEN er den dominerende mobilstandarden på det amerikanske kontinent.

Kombi
Denne telefonen aksepterer SIM-kort fra begge teknologiene, slik at IDEN-abonnenter kan roame i GSM-verdenen, mens GSM-abonnenter kan ta den med seg den andre veien.

– Men det er viktig å huske på at dette strengt tatt ikke skal være noe problem for kundene: Målet er at en mobil-bruker ganske enkelt skal vite at hans telefon fungerer der hvor han er, uansett hvem som er operatør eller hva slags teknologi som brukes, sa Stocks.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse