Annonse


Vil spre Norge med IT

Arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy åpnet onsdag Arbeidsmarkedsetatens Lønnssentral og Arbeidsmarkedsetatens Drift- og brukerstøttesenter i Steinkjer.

– Valget av Steinkjer var godt i samsvar med Regjeringens ønske om desentralisering og utflytting av oppgaver fra sentralt hold, sa Dåvøy.

Flinkest i klassen
Hun mener Arbeidsmarkedsetaten kan være et eksempel for andre statsetater.

Arbeidsmarkedsetatens Servicesenter i Mo i Rana blir trukket fram som et annet eksempel på å legge sentrale oppgaver utenfor direktoratet. Erfaringene fra denne etableringen er overveiende positive, sa Dåvøy.

Annonse
Vestlandet
Mandag ble portalen ”norge.no” åpnet av Laila Dåvøy. Dette er en felles inngangsportal for offentlig informasjon på Internett.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund som er lagt til fylkesmannsembetet i Sogn og Fjordane og gir tre nye arbeidsplasser i Leikanger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse