Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vil spre Norge med IT

Regjeringen ønsker å bruke informasjonsteknologien til å skape større spredning av sentrale oppgaver innenfor statsforvaltningen. Arbeidsmarkedsetaten trekkes fram som et forbilde i å spre sine interesser.

Arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy åpnet onsdag Arbeidsmarkedsetatens Lønnssentral og Arbeidsmarkedsetatens Drift- og brukerstøttesenter i Steinkjer.

– Valget av Steinkjer var godt i samsvar med Regjeringens ønske om desentralisering og utflytting av oppgaver fra sentralt hold, sa Dåvøy.

Flinkest i klassen
Hun mener Arbeidsmarkedsetaten kan være et eksempel for andre statsetater.

Arbeidsmarkedsetatens Servicesenter i Mo i Rana blir trukket fram som et annet eksempel på å legge sentrale oppgaver utenfor direktoratet. Erfaringene fra denne etableringen er overveiende positive, sa Dåvøy.

Vestlandet
Mandag ble portalen ”norge.no” åpnet av Laila Dåvøy. Dette er en felles inngangsportal for offentlig informasjon på Internett.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund som er lagt til fylkesmannsembetet i Sogn og Fjordane og gir tre nye arbeidsplasser i Leikanger.