Annonse


norge.no til å stole på?

Mandag denne uken åpnet statsråd Laila Dåvøy den nye portalen som skal gi tilgang til mer enn 250.000 offentlige dokumenter på Internett. 2,4 millioner kroner har det kostet det offentlige og Kommunenes Sentralforbund å få tjenesten på nettet.

Dåvøy mener norge.no skal gjøre forvaltningen både mer åpen, enklere og mer tilgjengelig. Kritikerne mener kvaliteten på innholdet som lenkes opp blir avgjørende.

Å stole på?
– Kan brukerne av norge.no stole på informasjonen de finner via denne portalen? Og hvem er ansvarlig hvis noen blir skadelidende som følge av feilinformasjon, sa Pål Steigan til Telecom Revy.

Steigan er blant annet tidligere multimediaredaktør i Cappelen. Til daglig er han leder for rådgivingsselskapet Artemisia – nå er han innleid konsulent hos Info2000.

Annonse
Minstekrav
Avdelingsdirektør Ottar Ostnes mener det er laget rutiner for kvalitetssikringen av informasjonen i den nye portalen. Seks klare minstekrav er laget, som blant annet setter krav om at informasjonen skal være godkjent og være datostemplet.

Men er disse kvalitetskravene forankret i etatene – klarer de å håndtere dem?

Ny dimensjon
– Vi jobber med å bevisstgjøre de statlige etatene på dette området. Blant annet vil det komme en revidert utgave av den statlige informasjonspolitikken, som tydeligere vil reflektere Internett-dimensjonen, sier Ostnes til Telecom Revy.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse