Merkantildata kjøper e-motion

Merkantildata meldte mandag at de overtok konsulentselskapet e-motion. Selskapet har 16 konsulenter, som også har god kompetanse på SAP.

Drift for andre
– I takt med den økende kompleksiteten er det et stort behov for brukervennlige tjenester tilrettelagt av kunnskapsmiljøer med forretningsforståelse. Dette behovet er sterkt økende i årene som kommer, sier Gunnar Nybø, daglig leder i e-motion.

I tillegg til drift av utstyr og applikasjoner loves det at kundene får til et avansert miljø med rådgivning og implementeringstjenester.

Annonse

Portal-løsning
Kunden vil bl.a. kunne tilknyttes Merkantildata og e-motions løsninger gjennom SAPs nye portal for brukere. Det loves støtte også for håndholdte datamaskiner, Palm og WAP-mobiler.

Kontroll over skrivebordet
I følge en melding fra Merkantildata heter det at PC-skjermen fungerer som et kontrollpanel der alle har sitt personlige web-baserte arbeidsbord. Brukeren kan fritt utforme sitt elektroniske arbeidsmiljø ut i fra hvilken oppgave han/hun skal utføre, uavhengig av om oppgaven krever bruk av forskjellige applikasjoner.

Det er Merkantildatas heleide datterselskap Merkantildata Applikasjon som overtar selskapet e-motion. Samtidig blir det også inngått samarbeidsavtale med programvareselskapene HP og SAP.

Annonse
Annonse