Aggressiv IT-okse i fart

Bull AS økte sin omsetning fra 436 millioner kroner i 1998 til 580 millioner kroner i 1999.

Driftsresultatet øker fra 5 millioner kroner i 1998 til 22 millioner kroner i 1999, en vekst på 17 millioner kroner.

Tjeneste-økning
Bull hevder bakgrunnen for veksten ligger i økt salg av tjenester, og da spesielt innenfor Internett og e-handelsløsninger.

Annonse

Også innen Unix og Intel øker Bull kraftig i 1999. Den Intel relaterte omsetningen øker med 33 prosent fra 1998.

Flere ansatte
Bull AS har også økt kraftig i antall medarbeidere i 1999. Ved fjorårets start hadde selskapet 183 ansatte. I dag, 14. januar 2000, teller Bull AS 214 medarbeidere. Mesteparten av denne rekrutteringen har skjedd i tjenestedivisjonene i Bull.

– Vi er meget fornøyd med utviklingen i selskapet i 1999. Det er hyggelig å registrere at vi etablerer mange nye kundeforhold i 1999, samtidig som vi bearbeider vår eksisterende kundemasse på en god måte, sier adm. direktør Kjell Rusti i Bull AS i en pressemelding.

Annonse
Annonse