Ruster mot nett-terrorister

Arkiv

Arkiv

Moderne teknologi gjør det enkelt for terrorister å skape kaos, men det kan også hjelpe politiet i sitt arbeid.

Cyber-terror
For å demme opp for mulighetene foreslår USAs president Bill Clinton at det skal brukes 728 millioner kroner for å sikre nettverk mot inntrengning fra cyber-terrorister.

Annonse

USAs justisminister Janet Reno skal i følge Los Angeles Times tirsdag foreslå at det blir opprettet en sentral politienhet som har spesialkompetanse på å etterforske datakriminalitet. Hun skal også foreslå at det blir opprettet enda et sentralt nettverk der det blir mulig for politimyndigheter å følge etterforskningen i konkrete saker.

Manglende samarbeide
De føderale myndighetene har allerede en database på området – National Crime Information Center – men på denne kan ikke lokale etterforskere bidra med opplysninger. Opprettelsen av dette nettverket har fått mye kritikk, skriver Los Angeles Times. Blant annet på grunn av kostnadsoverskridelser.

Reno foreslår også å bruke nettverk for å gjøre medisinske data fra etterforskningen lettere tilgjengelig for andre politistyrker enn FBI.

Det er ventet at forslagene fra Clinton og Reno vil møte motstand, selv om kritikerne langt på vei vil være enige i behovet i å gjennomføre forslagene. Årsaken ligger i uenighet om hvordan tiltakene skal finansieres.

Annonse
Annonse