First Tuesday i Trondheim

I følge en e-postmelding fra initiativtakerne ligger alt til rette for kickoff av First Tuesday i Trondheim den 1. februar 2000.

”Trondheim har et stort potensial som hovedstaden i Norge når det gjelder utvikling av ny teknologi og forskning. Det er derfor en glede å invitere entreprenører, investorer og aktører med serviceprodukter knyttet til bruk av Internett til dette første arrangementet” heter det i e-postmeldingen.

First Tuesday har gått som en farsott over hele Europa og det er 10-talls arrangementer hver måned i de fleste større byene.

Arrangørene av First Tuesday i Trondheim er Global Direct AB, Connecto AS and Junior Chamber Trondheim.

Meld din interesse for å delta ved å registrere deg på nyhetsgruppen som initiativtakerne har opprettet ved å sende en email til [email protected].

Initiativtakerne er Odd Moe, Global Direct AB, Anne Lise Knudsen, Connecto AS og Jan-Ketil Gullvåg, Junior Chamber Trondheim.