Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Fire norske 3G-operatører

Samferdselsdepartementet vil ha fire norske UMTS-operatører. Avgjørelsen om hvem som skal få konsesjon skal baseres på anbudsinnbydelse. Prosessessen skal starte så snart Stortinget har behandlet meldingen – og konsesjonene skal tildeles til høsten.

UMTS på skjerm

Samferdselsdepartementets melding om 3G mobiltelefoni er at det ikke vil bli gitt rom for regionale operatører kom overraskende.

Departementet har langt på vei fulgt Post- og teletilsynet, som i sin rapport anbefaler at det, med grunnlag i frekvensressursene som er avsatt til tredje generasjons mobilsystemer, lyses ut fire konsesjoner i Norge.

Lite marked
Samferdselsdepartementet støtter denne anbefalingen. Videre mener departementet at regionale konsesjoner ikke vil fungere tilfredsstillende i et marked som det norske, og legger derfor opp til landsdekkende konsesjoner.

Dermed vil det ikke bli gjort plass for et eventuelt ”Bergen Mobiltelefonselskap” eller tilsvarende løsninger, slik det har vært ønsket av enkelte i bransjen.

Åtte byer på fem år
Det vil ikke snakk om en vanlig lisensutdeling, men om en anbudskonkurranse.
I meldingen heter det at:

”Dekning og utbyggingshastighet vil da kunne være viktige utvelgelseskriterier. Den enkelte tilbyder er nærmest til å vurdere markedets etterspørsel og sine egne kostnader, og det kan derfor være hensiktsmessig å la tilbyderne konkurrere om utbyggingshastighet og dekningsgrad.

På denne bakgrunn mener departementet at det bør fastsettes en relativt lav inngangsterskel for tredje generasjons mobilsystem. Departementet foreslår derfor at det innen fem år minimum skal være bygget ut et nett for tredje generasjons mobilkommunikasjon i de seks største norske byene pluss Tromsø og Bodø.

En oppgradering av eksisterende GSM-nett vil kunne gi tilfredsstillende mobiltjenester i områder som faller utenfor dekningsområdet for tredje generasjons mobilnett.”

Samferdselsdepartementet avholder pressekonferanse om saken onsdag ettermiddag. ITavisen kommer tilbake med oppfølgning av saken.

Stikkord: Mobil