Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Statens dobbeltrolle i domstolen?

ESA forlangte i vår en forklaring på Samferdselsdepartementet dobbeltrolle som teleeier og teleregulatør. Det norske svaret var ikke godt nok, og nå kan saken havne i EFTA-domstolen.

Fjærvoll, Dag Jostein

Bakgrunnen for ESAs (EFTA Surveilance Agency) henvendelse var en klage fra den norske telemyggen, Teletopia. Saken kan få konsekvenser for hele den norske telebransjen.

Dobbeltrolle
Overvåkningsorganet sendte et notat til norske myndigheter den 24.mars, der de blir bedt å svare på ESAs bekymring for uavhengigheten til Samferdselsdepartmentet – som eier av Telenor og regulatør av norsk telebransje ved Post- og teletilsynet.

Departementet svarte innen fristen på to måneder, men svaret ser ikke ut til å tilfredstille ESA.

– Spørsmålene vi stilte står fortsatt ved lag. EFTA er nødt til å fortsette prosessen. Vi vil utstede en uttalelse som gir de tre måneder på å foreslå endringer for å forsikre oss om deres uavhengighet, sier avdelingsleder i ESA, Bernd Hammermann, til ITavisen

EFTA-domstolen
Hammemann understreker at hvis ikke Norge klarer å overbevise ESA om deres uavhengighet innen tre måneder fra det offisielle svaret – ventet i slutten av måneden – kan Norge bli klaget inn for EFTA domstolen.

– Dette er en historisk sak, da det aldri før har blitt åpnet en prosess mot et tilsynsorgan – verken i EFTA eller EU-kommisjonen – kommisjonen følger derfor saken nøye, sier han til ITavisen.

Også Sense
Tidligere Sense Communications som gikk konkurs i vår, klaget på tilsvarende grunnlag som Teletopia.

Etter det ITavisen erfarer vurderer konkursboet til Sense erstatningssøksmål for tapene selskapet har lidd som følge av at Samferdselsdepartementet ikke respekterte ratifiserte EØS-direktiver.

Stikkord: Mobil