Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sense kan saksøke Samferdsel

Sense kan saksøke Samferdselsdepartementet for tapene de led, fordi Norge ikke har respektert EØS-direktivene. Tamburstuen gleder seg over at dobbeltrollen avsløres.

Sense Communications

EFTA-domstolen har avgitt en uttalelse som holder enkeltland ansvarlig for å dekke tap til individer som følge av å ikke ha respektert EØS-direktiver.

Flere teleaktører, blant annet Sense, har klaget over den uheldige sammenblandingen av statens rolle som eier og regulator.

Kritikk
EFTAs overvåkningsorgan, ESA, sendte den 24. mars et notat til norske myndigheter med spørsmål om uavhengigheten til Samferdselsdepartementet som øverste regulerende organ for visse forhold innen telesektoren, og samtidig som eier av Telenor. Dette skjedde bare en uke etter at styreformann Trygve Tamburstuen ble tvunget til å begjære selskapet konkurs.

Senere har Samferdselsdepartementet svart på henvendelsen, men dette var langt fra nok til å tilfrestille ESA. Hvis ikke Norge kommer med nye forslag for å respektere EØS-direktivene om uavhengighet mellom eier og regulatør, kan departementet klages inn for EFTA-domstolen.

Ny Praksis
Ifølge en uttalelse i desember 1998 fra EFTA-domstolen, fant de staten Island erstatningsansvarlig overfor Erla María Sveinbjörnsdóttir, da landet ikke hadde respektert EØS-direktiver om lønnsgarantiutbetalinger.

Tamburstuen bekrefter overfor ITavisen at det er en interessant sak, og at han gleder seg over at ESA reagerer på Samferdselsdepartementets dobbeltrolle. Han vil imidlertid overlate vurderinger om søksmål til bobestyrer Jo Rodin.

Rodin vil ikke kommentere et søksmål mot Samferdselsdepartementet. Etter det ITavisen erfarer vil interessen av saken avhenge mye av hvordan ESA reagerer på departementets tilsvar.

Stikkord: Mobil