Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Først med kurs i e-handel

Usikkerheten rundt e-handel er i ferd med å gjøre Norge til svensk koloni. Norske bedrifter ligger etter sine utenlandske konkurrenter, men nå kan kanskje et høyskolekurs bli løsningen?

Kiønig, Annelise

Det er informasjonssjef Annelise Kiønig i NKS-Gruppen som kommer med forslaget.

Usikre på e-handel
20. januar neste år starter NKS Fjernundervisning (www.nks.no) et helt nytt kurs i elektronisk handel. Kurset er et høyskolekurs og gir fem vekttall.

Navnet er eBusiness and eCommerce og kurset retter seg først og fremst mot næringslivsfolk som ønsker å komme i gang med e-handel, men føler seg en smule usikre på hvordan de bør gå frem.

NKS er de første i Norge som kan tilby et slikt kurs, hevder Kiønig, og det kan kanskje være nødvendig. ITavisen har tidligere vist til undersøkelser som forteller at norske bedrifter ligger langt etter sine utenlandske konkurrenter i å ta i bruk e-handel.

Handelslekkasje
Dette kan få konsekvenser for vår konkurranseevne på sikt, fordi land som er ledende på internetthandel vil etablere seg med e-handel i sine naboland. Og Sverige som ifølge statistikken er dobbelt så flinke som nordmenn til å benytte e-handel kan raskt komme til å kaste et sultent blikk på det norske markedet. Dermed undergraves norske handelsmuligheter.

eBusiness and eCommerce må derfor i aller høyeste grad kunne sies å være et tidsriktig initiativ godt plassert innenfor det som må kunne karakteriseres som samfunnsøkonomiske behov.

Kurs fra naboen
Kanskje er det litt ironisk, da, at kurset er utviklet ved Lund Universitet i Sverige?

– Det er fordi NKS-gruppen i flere år har hatt et utmerket samarbeid med Lund Universitet, og fordi dette universitetet har et av Sveriges beste informatikksenter, sier informasjonssjef Annelise Kiønig til ITavisen.

– Dessuten har Lund Universitet gjort bruk av dette kurset som en del av sitt informatikkstudium i to år allerede, fortsetter Kiønig og understreker at det var viktig å få et kurs som var gjennomarbeidet.

Hun kommer oss imidlertid i forkjøpet og opplyser at kurset NKS kjører tar høyde for de forskjellene som finnes for eksempel mellom lovgivningen i de to landene. Kurset er dermed tilpasset norske forhold.

Praktisk
– Kurset er delt i to deler, forteller Kiønig. Første delen gir studentene et teoretisk rammeverk samt praktisk erfaring i å forstå og beherske grunnleggende informasjonsteknologi.

Hun understreker i denne forbindelse at en viss erfaring med IKT er en fordel for å få fullt utbytte av e-handelskurset, men legger til at dette ikke er noe formelt krav. NKS kan være behjelpelig med å skaffe den nødvendige forkunnskapen til veie, for eksempel gjennom kurs for leder til datakortet.

Lager e-butikk
– Det er den andre delen av kurset som er den sentrale, fortsetter informasjonssjefen, og tar for seg analyse og utforming av elektroniske forretningssystemer. Kurset gir på den måten et teoretisk rammeverk for å kunne forstå og analysere e-handel som et naturlig utviklingsskritt for bedriften, sier Kiønig.

– I tillegg vil man få tilgang til praktiske oppgaver og virtuelle handleplasser på nettet som en del av undervisningen. Studentene vil også måtte lage en prototyp på en elektronisk butikk i løpet av kursets varighet, sier hun.